Home / Tài liệu học tập môn Toán / Tài liệu Toán học lớp 5

Tài liệu Toán học lớp 5

108 bài toán chọn lọc lớp 5

108 bài toán chọn lọc lớp 5

Cuốn sách “108 bài toán chọn lọc lớp 5” được tuyển chọn từ nhiều bài toán hay, giúp phát triển khả năng tư duy toán học của các em lớp 5. Với các tiêu chí đặt ra: Một tuyển tập bao khắp chương trình học lớp 5. Khó vừa đủ …

Read More »

Hướng dẫn học ở nhà toán 5

Hướng dẫn học ở nhà toán 5

Cuốn sách Hướng dẫn học ở nhà toán 5 do Nguyễn Đức Tấn – Tạ Hồ Thị DUng biên soạn phù hợp với phương pháp giảng dạy đổi mới. Giúp các em học sinh lớp 5 rèn luyện để phát triển tư duy, kĩ năng giải toán. Đồng thời cũng giúp cho …

Read More »