Home / Tài liệu học tập môn Toán / Tài liệu học sinh giỏi Toán / [OLYMPIC] 40 năm Olympic Toán học Quốc tế (1959 – 2000)

[OLYMPIC] 40 năm Olympic Toán học Quốc tế (1959 – 2000)

Cuốn sách 40 năm Olympic Toán học Quốc tế (1959 – 2000) này được phân thành 2 phần.

[OLYMPIC] 40 năm Olympic Toán học Quốc tế (1959 – 2000)

– Phần 1 gồm tất cả những bài toán về Hình học đã ra trong các kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) từ năm 1959 đến năm 2000.

– Phần 2 với số lượng trang nhiều hơn, gồm các bài toán Số học, Đại số, Giải tích, Hình học tổ hợp. Ngoài ra, cuối mỗi phần có thêm phần phụ lục, gồm một số tư liệu về kỳ thi IMO và một số đề thi vô địch toán của một số nước.

Xem thêm:  Chuyên đề Cực trị tổ hợp - Thầy Nguyễn Tất Thu

Check Also

Chuyên đề Cực trị tổ hợp - Thầy Nguyễn Tất Thu

Chuyên đề Cực trị tổ hợp – Thầy Nguyễn Tất Thu

Bài toán cực trị trong tổ hợp và rời rạc thường xuất hiện trong các …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *