Home / Giải Toán Casio / Luyện siêu tư duy Casio chuyên đề phương trình – Bất PT – Hệ PT – Đoàn Trí Dũng

Luyện siêu tư duy Casio chuyên đề phương trình – Bất PT – Hệ PT – Đoàn Trí Dũng

Sách gồm 151 trang được chia thành 2 phần:

+ Phần 1: Phân loại các kỹ thuật giải bài toán phương trình, bất phương trình và hệ phương trình.
+ Phần 2: Tổng hợp các bài toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình hay và khó trong các đề thi thử trên toàn quốc. Phần tổng hợp được đưa ra trong 2 chủ đề cuối cùng.

Luyện siêu tư duy Casio chuyên đề phương trình – Bất PT – Hệ PT – Đoàn Trí Dũng Loading...
Luyện siêu tư duy Casio chuyên đề phương trình – Bất PT – Hệ PT – Đoàn Trí Dũng Taking too long?

Luyện siêu tư duy Casio chuyên đề phương trình – Bất PT – Hệ PT – Đoàn Trí Dũng Reload document
| Luyện siêu tư duy Casio chuyên đề phương trình – Bất PT – Hệ PT – Đoàn Trí Dũng Open in new tab

Tải tài liệu ngay [29.44 MB]

Xem thêm:  23 kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay Casio – Vinacal giải nhanh Toán 12 – Nguyễn Chiến

Check Also

Casio skill trắc nghiệm – Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thế Lực

Casio skill trắc nghiệm – Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thế Lực

Tài liệu Casio skill trắc nghiệm ver 1.0 của 2 tác giả Nguyễn Thế Anh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *