Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Bài 21 (trang 17 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Bài 22 (trang 17 SGK Toán 8 tập 2): Bằng cách phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau:

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Bài 23 (trang 17 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Bài 24 (trang 17 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Bài 25 (trang 17 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Bài 26 (trang 17-18-19 SGK Toán 8 tập 2): TRÒ CHƠI (chạy tiếp sức)

Chuẩn bị:

Giáo viên chia lớp thành n nhóm, mỗi nhóm gồm 4 em sao cho các nhóm đều có em học giỏi, học khá, học trung bình,…. Mỗi nhóm tự đặt cho nhóm mình một cái tên, chẳng…

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Cách chơi:

Tổ chức mỗi nhóm học sinh ngồi theo hàng dọc, hàng ngang, hay vòng tròn quanh một cái bàn, tùy điều kiện riêng của lớp.

Giáo viên phát đề số 1 cho học sinh số 1 của các nhóm, đề số 2 cho học sinh số 2,…

Khi có hiệu lệnh, học sinh số 1 của các nhóm nhanh chóng mở đề số 1, giải rồi chuyển giá trị x tìm được cho bạn số 2 của nhóm mình. Khi nhận được giá trị x đó, học sinh số 2 mới được phép mở đề, thay giá trị của x vào, giải phương trình để tìm y rồi chuyển đáp số cho bạn số 3 của nhóm mình. Học sinh số 3 cũng làm tương tự. học sinh số 4 chuyển gái trị tìm được của t cho giáo viên (đồng thời là giám khảo).

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Nhóm nào nộp kết quả đúng đầu tiên thì thắng cuộc.

Lời giải

– Học sinh 1: (đề số 1) 2(x -2) + 1 = x – 1

⇔ 2x – 4 – 1 = x -1 ⇔ x = 2

– Học sinh 2: (đề số 2) Thay x = 2 vào phương trình ta được:

(2 + 3)y = 2 + y ⇔ 5y = 2 + y ⇔ y = 1/2

– Học sinh 3: (đề số 3) Thay y = 1/2 vào phương trình ta được:

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

– Học sinh 4 (đề số 4) thay z = 2/3 vào phương trình ta được:

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Phương trình tích

Vậy t = 2.

Từ khóa tìm kiếm

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …