Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi – ta – go

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi – ta – go

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi – ta – go

Bài 53 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm độ dài x trên hình 127.

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 54 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1):

Đoạn lên dốc từ C đến A dài 8,5m, độ dài CB bằng 7,5m Tính chiều cao AB.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 55 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính chiều cao của bức tường, biết rằng chiều dài của thang là 4m và chân thang cách tường 1m.

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 56 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1):

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau.

a) 9cm, 15cm, 12cm.

b) 5dm, 13dm, 12dm.

c) 7m, 7m, 10m.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 57 (trang 131 SGK Toán 7 Tập 1):

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 58 (trang 132 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ có bị vướng vào trần nhà không?.

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 59 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1):

Bạn Tâm muốn đóng một nẹp chéo AC để chiếc khung hình chữ nhật ABCD được vững hơn.Tính độ dài AC, biết rằng AD= 48cm, CD = 36cm.

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 60 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC. Cho biết AB =13cm, AH =12cm, HC =16cm. Tính độ dài AC, BC.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 61 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1):

Trên giấy kẻ ô vuông (độ dài cạnh của ô vuông bằng 1) cho tam giác ABC như hình 135. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Bài 62 (trang 133 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố. Người ta buộc con cún bằng sợi dây có một đầu dây buộc tại điểm O làm cho con Cún cách điểm O nhiều nhất 9m. Con Cún có thể tới các vị trí A, B,C,D để canh giữ mảnh vườn hình chữ nhật ABCD hay không?

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …