Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 82 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 83 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 84 (trang 41 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 85 (trang 42 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền số thích hợp vào ô trống.

Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 86 (trang 42 SGK Toán 7 Tập 1):

Sử dụng máy tính bỏ túi

Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Chú ý: Trong các kết quả trên, hai kết quả đầu là căn bậc hai đúng, hai kết quả cuối là căn bậc hai gần đúng chính xác đến 6 chữ số thập phân (được làm tròn đến chữ số thập phân thứ sáu)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …