Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Giải Toán lớp 6 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Giải Toán lớp 6 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 23: Tính:

a) 2763 + 152     b) (-7) + (-14)    c) (-35) + (-9)

Lời giải:

Qui tắc:

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước hết quả.

Ví dụ: (-3) + (-4) = -(3 + 4) = -7

a) 2763 + 152 = 2915

b) (-7) + (-14) = -(7 + 14) = -21

c) (-35) + (-9) = -(35 + 9) = -44

Bài 24: Tính:

a) (-5) + (-248)    b) 17 + |-33|    c) |-37| + |+15|

Lời giải:

Qui tắc:

– Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước hết quả.

Ví dụ: (-3) + (-4) = -(3 + 4) = -7

– Giá trị tuyệt đối của số nguyên dương bằng chính nó, của số nguyên âm bằng số đối của nó. Giá trị tuyệt đối của một số luôn là số dương (trừ số 0).

Ví dụ: |12| = |+12| = |-12| = 12

a) (-5) + (-248) = -(5 + 248 ) = -253

b) 17 + |-33|   = 17 + 33   = 50

c) |-37| + |+15| = 37 + 15   = 52

Bài 25: Điền dấu ">", "<" thích hợp vào ô vuông:

Giải Toán lớp 6 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Lời giải:

a) (-2) + (-5) = -7 < -5

b) (-3) + (-8) = -11 < -10

Giải Toán lớp 6 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 26: Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -5oC. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 7oC.

Lời giải:

Hướng dẫn: bạn có thể tham khảo ví dụ ở trang 74 SGK Toán 6 tập 1.

– Do đó nhiệt độ giảm 70C tức là tăng -7oC.

Vậy nhiệt độ tại đó là: (-5) + (-7) = -12oC.

Đáp số: -12oC

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …