Giải Toán lớp 6 Bài 2: Góc

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Góc

Bài 6 (trang 75 SGK Toán 6 tập 2): Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là…… Điểm O là…… Hai tia Ox, Oy là……

b) Góc RST có đỉnh là……, có hai cạnh là……

c) Góc bẹt là……

Lời giải

a) Góc xOy; đỉnh ; hai cạnh của góc

b) S; SR và ST

c) Góc có hai cạnh là hai tia đối nhau

Bài 7 (trang 75 SGK Toán 6 tập 2): Quan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau:

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Góc Giải Toán lớp 6 Bài 2: Góc

 

Lời giải

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Góc

Bài 8 (trang 75 SGK Toán 6 tập 2): Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc?

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Góc

Lời giải

Có 3 góc là BAC,góc CAD, góc BAD

Kí hiệu:

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Góc

Bài 9 (trang 75 SGK Toán 6 tập 2): Điền vào chỗ trống trong phát biểu sau:

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia…..

Lời giải

Oy, Oz.

Bài 10 (trang 75 SGK Toán 6 tập 2): Lấy ba điểm không thằng hàng A, B, C. Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả ba góc BAC, ACB, CBA.

Lời giải:

Vẽ hình:

Giải Toán lớp 6 Bài 2: Góc

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …