Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Bài 84 (trang 43 SGK Toán 6 tập 2): Tính:

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Lời giải

Nhắc lại qui tắc chia: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Bài 85 (trang 43 SGK Toán 6 tập 2): Phân số 6/35 có thể viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Phân tích đề:

– Tử số: 6 = 1.6 = 6.1 = 2.3 = 3.2

– Mẫu số: 35 = 5.7 = 7.5 (= 1.35 = 35.1 loại vì có hai chữ số)

– Chúng ta phân tích phân số 6/35 thành tích của hai phân số mà tử mà mẫu đều có một chữ số. Sau đó, lấy một phân số làm số bị chia, phân số còn lại đóng vai trò làm số chia và phép nhân chuyển thành phép chia.

Lời giải

Một số cách viết khác:

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Bài 86 (trang 43 SGK Toán 6 tập 2): Tìm x, biết:

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Lời giải

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Bài 87 (trang 43 SGK Toán 6 tập 2):

a) Tính giá trị biểu thức sau:

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

b) So sánh số chia với 1 trong mỗi trường hợp.

c) So sánh giá trị tìm được với số bị chia rồi rút ra kết luận.

Lời giải

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Kết luận:

– Một phân số chia cho 1 bằng chính nó.

– Một phân số chia cho phân số nhỏ hơn 1 sẽ lớn hơn chính nó.

– Một phân số chia cho phân số lớn hơn 1 sẽ nhỏ hơn chính nó.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Bài 88 (trang 43 SGK Toán 6 tập 2): Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là 2/7 m2 chiều dài là 2/3 m. Tính chu vi của tấm bìa đó.

Phân tích đề:

– Muốn tính chu vi, ta cần tìm chiều rộng tấm bìa.

– diện tích = chiều dài x chiều rộng => chiều rộng = diện tích: chiều dài

Lời giải

Chiều rộng tấm bìa là:

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Bài 89 (trang 43 SGK Toán 6 tập 2): Thực hiện phép chia:

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Lời giải

Kết quả trong lời giải đã được rút gọn.

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Bài 90 (trang 43 SGK Toán 6 tập 2): Tìm x, biết:

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Lời giải

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Bài 91 (trang 44 SGK Toán 6 tập 2): Người ta đóng 225 lít nước khoáng vào loại chai 3/4 lít. Hỏi đóng được tất cả bao nhiê chai?

Lời giải

Gợi ý: Lấy tổng số lít nước chia cho dung tích của chai.

Số chai nước đóng được là:

225: 3/4 = 225. 4/3 = 75.4 = 300 (chai)

Vậy đóng được tất cả 300 chai nước khoáng.

Bài 92 (trang 44 SGK Toán 6 tập 2): Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 10 km/h hết 1/5 giờ. Khi về Minh đạp xe với vận tốc là 12 km/h. Tính thời gian Minh từ trường về nhà.

Lời giải

Đoạn đường từ nhà đến trường là:

10. 1/5 = 2 (km)

Thời gian Minh đi từ trường về nhà là:

2: 12 = 1/6 (giờ ) = 10 phút

Vậy thời gian Minh đi từ trường về nhà là 10 phút

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 2: Góc

Bài 93 (trang 44 SGK Toán 6 tập 2): Tính:

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Lời giải

Gợi ý: Áp dụng các tính chất của thứ tự thực hiện phép tính:

– Thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.

– Nhân chia trước, cộng trừ sau.

Giải Toán lớp 6 Bài 12: Phép chia phân số

Từ khóa tìm kiếm

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …