Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Bài 1 (trang 168 SGK Toán 5): 1. Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2,hãy tính diện tích cần quét vôi.

Lời giải:

Diện tích xung quanh phòng học là:

(6 + 4,5) x 2 x 4 = 84 (m2)

Diện tích trần nhà là:

6 x 4,5 = 27 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

84 + 27 -8,5 = 102,5 (m2)

Đáp số: 102,5m2

Bài 2 (trang 168 SGK Toán 5): Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10cm.

a) Tính thể tích cái hộp đó.

b) Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần dùng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy màu?

Lời giải:

a) Thể tích cái hộp là:

10 x 10 x 10 = 1000 (cm3) hay 1 dm3

b) Diện tích toàn phần cái hộp hay diện tích giấy màu cần dùng là:

(10 x 10) x 6 = 600 (cm2)

b) 600cm2

Bài 3 (trang 168 SGK Toán 5): Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,5m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Ôn tập về phân số

Lời giải:

Thể tích bể là:

2 x 1,5 x 1 = 3 (m3)

Bể sẽ đầy nước sau:

3: 0,5 = 6 (giờ)

Đáp số: 6 giờ.

Check Also

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1 Bài 1 (trang 171 SGK …