Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Bài 1 (trang 155 SGK Toán 5):

8m2 5dm2…8,05m2

7m3 5dm3…7,005m3

8m2 5dm2…8,5m2

7m3 5 dm3…7,5m3

8m2 5dm2… 8,005m2

2,94dm3…2dm3 94cm3

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Bài 2 (trang 156 SGK Toán 5): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Trung bình cứ 100m2 của thửa ruộng đó thu được 60kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc?

Lời giải:

Chiều rộng của thửa ruộng là:

150 x 2/3 = 100 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

150 x 100 = 15000 (m2)

Số thóc cả thửa ruộng thu được là:

(15000 x 60)/100 = 9000 (kg ) hay 9 tấn

Đáp số: 9 tấn thóc.

Bài 3 (trang 156 SGK Toán 5): Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết rằng 80% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi:

a) Trong bể có bao nhiêu lít nước? (1l = 1dm3)

b) Mức nước chứa trong bể cao bao nhiêu mét?

Lời giải:

a) Thể tích của bể là:

4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)

Số nước trong bể là:

30 x 80: 100 = 24 (m3)

24m3 = 24000dm3 = 24000 lít.

b) Cách 1: Diện tích đáy bể là:

4 x 3 = 12 (m3).

Mực nước trong bể cao:

23: 12 = 2 (m).

Cách 2: mức nước trong bể cao:

2,5 x 80: 100 = 2 (m)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Luyện tập về tính diện tích

Đáp số: a) 24000 lít ; b) 2m.

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …