Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1

Bài 1 (trang 171 SGK Toán 5): Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là 2/3.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1

Bài 2 (trang 171 SGK Toán 5): Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng 3/4 số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em?

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1

Bài 3 (trang 171 SGK Toán 5): Một ô tô đi được 100km thì tiêu thụ 12l xăng. Ô tô đó đã đi được quãng đường 75km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1

Bài 4 (trang 171 SGK Toán 5): 4. Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 5 Trường Tiểu học Thắng lợi (số chỉ phần trăm học sinh khá bị mờ). Tính số học sinh mỗi loại, biết số học sinh xếp loại học lực khá là 120 học sinh.

Lời giải:

Số học sinh giỏi và trung bình bằng:

25% + 15% =40% (tổng số học sinh)

Số học sinh khá bằng:

100% – 40% = 60% (tổng số học sinh)

1% của tổng số học sinh là:

120: 60 = 2 (học sinh)

Số học sinh giỏi là:

2 x 25 = 50 (học sinh)

Số học sinh trung bình là:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 176 phần 2

2 x 15 = 30 (học sinh)

Đáp số: 50 học sinh giỏi và 30 học sinh trung bình.

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …