Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 169

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 169

Bài 1 (trang 169 SGK Toán 5) Luyện tập: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 169

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 169

Bài 2 (trang 169 SGK Toán 5) Luyện tập: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8m3. Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m. Tính chiều cao của bể.

Lời giải:

Muốn tính chiều cao hình hộp chữ nhật ta lấy thể tích chia cho diện tích đáy.

Diện tích đáy bể là:

1,5 x 0,8 = 1,2 (m2)

Chiều cao của bể là:

1,8: 1,2 = 1,5 (m).

Đáp số: 1,5m

Bài 3 (trang 169 SGK Toán 5) Luyện tập: Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh dài 10cm và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình lập phương. Hỏi diện tích toàn phần của khối nhựa gấp mấy lần diện tích toàn phần của khối gỗ đó?

Lời giải:

Cách 1:

Diện tích toàn phần của khối nhựa là:

(10 x 10 )x 6 = 600 (cm2)

Cạnh khối gỗ dài:

10: 2 = 5 (cm)

Diện tích toàn phần của khối gỗ là:

(5 x 5) x 6 = 150 (cm2)

Diện tích toàn phần của khối nhựa gấp khối gỗ:

600: 150 = 4 (lần)

Cách 2: (dành cho học sinh khá giỏi)

Gọi a là độ dài cạnh khối gỗ thì a x 2 là độ dài cạnh khối nhựa.

Diện tích toàn phần khối nhựa là:

(a x 2) x (a x 2) x 6 = (a x a x 6) x 4

Diện tích toàn phần khối gỗ là: a x a x 6

Vậy diện tích toàn phần của khối nhựa gấp khối gỗ 4 lần.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Phép chia

Đáp số: 4 lần.

 

Check Also

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1 Bài 1 (trang 171 SGK …