Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 167

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 167

Bài 1 (trang 167 SGK Toán 5) Luyện tập: Một sân bóng được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 là một hình chữ nhật có chiều dài 11cm, chiều rộng 9cm. Hỏi:

a) Chu vi sân bóng bằng bao nhiêu mét?

b) Diện tích sân bóng bằng bao nhiêu mét vuông?

Lời giải:

a) Chiều dài sân bóng đá là:

11 x 1000 = 11000 (cm) hay 110m

Chiều rộng sân bóng đá là:

9 x 1000 = 9000 (cm) hay 90m

Chu vi sân bóng đá là:

(110 + 90) x 2 = 400 (m)

b) Diện tích sân bóng đá là:

110 x 90 = 9900 ( m2)

Đáp số: a) 400m ;

b) 9900 m2

Bài 2 (trang 167 SGK Toán 5) Luyện tập: Một sân gạch hình vuông có chu vi 48m. Tính diện tích sân gạch đó.

Lời giải:

Cạnh của sân gạch dài:

48: 4 = 12 (m)

Diện tích sân gạch là:

12 x 12 = 144 ( m2)

Đáp số: 144 m2

Bài 3 (trang 167 SGK Toán 5) Luyện tập: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng này, cứ 100m2 thu được 55kg thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 167

Bài 4 (trang 167 SGK Toán 5) Luyện tập: Một hình thang có đáy lớn 12cm, đáy bé 8cm và diện tích bằng hình vuông cạnh 10cm. Tính chiều cao hình thang.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 167

Vậy: "Muốn tính chiều cao của hình thang ta lấy 2 lần diện tích chia cho tổng hai đáy" (cùng loại đơn vị đo)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 167

Từ khóa tìm kiếm

Check Also

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 171 phần 1 Bài 1 (trang 171 SGK …