Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 112

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 112

Bài 1 (trang 112 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm

Lời giải:

Đổi đơn vị: 2m 5cm = 2,05m

Diện tích xung quanh là:

(2,05 x 2,05) x4 = 16,81 (m2)

Diện tích toàn phần là:

(2,05 x 2,05) x 6 = 25,215 (m2)

Đáp số: 16,81m2 và 25,215m2

Bài 2 (trang 112 SGK Toán 5) Luyện tập: Mảnh bìa nào dưới đây có thể ghép được thành một hình lập phương

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 112

 

Lời giải:

Cách 1: học sinh vẽ hình lên giấy rồi gấp thử và trả lời

Cách 2: suy luận:

-đương nhiên là không thể gấp hình 1 thành một hình lập phương.

– Với hình 2, khi ta gấp dãy 4 hình vuông ở dưới thành 4 mặt xung quanh thì 2 hình vuông ở trên sẽ đè lên nhau, không tạo thành một mặt đáy trên và một mặt đáy dưới được. Do đó hình 2 cũng bị loại.

– Hình 3 và hình 4 đều có thể gấp thành hình lập phương vì khi ta gấp dãy 4 hình vuông ở giữa thành 4 mặt xung quanh thì 2 hình vuông trên và dưới sẽ tạo thành hai mặt đáy trên và đáy dưới

Mỗi mảnh bìa ở hình 3 và hình 4 đều có thể gấp thành một hình lập phương.

Nói thêm:

a) Mọi mảnh bìa (6 hình vuông bằng nhau) gồm có một dãy 4 hình vuông ở giữa, 1 hình vuông ở phía trên, 1 hình vuông ở phía dưới đều có thể gấp lại thành một hình lập phương.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 137

Ví dụ, các mảnh bìa sau có thể gấp được thành hình lập phương:

b) Mọi mảnh bìa gồm 6 hình vuông bằng nhau nhưng không có dạng đã nêu ở (a) thì không thể gấp lại thành hình lập phương được.

Bài 3 (trang 112 SGK Toán 5) Luyện tập: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích xung quanh hình lập phương A gấp hai lần diện tích xung quanh hình lập phương B

b) Diện tích xung quanh hình lập phương A gấp bốn lần diện tích xung quanh hình lập phương B

c) Diện tích toàn phần hình lập phương A gấp hai lần diện tích toàn phần hình lập phương B

d) Diện tích toàn phần hình lập phương A gấp bốn lần diện tích toàn phần hình lập phương B

Lời giải:

Suy nghĩ:

Diện tích một mặt của hình lập phương A là:

10 x 10 = 100 (cm2)

Diện tích một mặt của hình lập phương B là:

5 x 5 = 25 (cm2)

Diện tích một mặt của hình lập phương A gấp diện tích một mặt của hình lập phương B số lần là:

100: 25 = 4 (lần)

Vì diện tích xung quanh (toàn phần) của hình A gấp 4 lần diện tích xung quanh (toàn phần ) của hình B.

Kết luận:

(a) Và (c) sai

(b) và (d) đúng

Từ khóa tìm kiếm

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …