Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 175

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 175

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 175

Bài 1 (trang 175 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 175

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 175

Bài 2 (trang 175 SGK Toán 5) Luyện tập: Tìm x:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28 ;

b) x – 7,2 = 3,9 + 2, 5

Lời giải:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

x + 3,5 = 7

x = 7 – 3,5

x = 3,5

b) x – 7,2 = 3,9 + 2, 5

x – 7,2= 6,4

x = 6,4 + 7,2

x = 13,6.

Bài 3 (trang 175 SGK Toán 5) Luyện tập: Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m, đáy lớn bằng 5/3 đáy bé, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta?

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 175

Bài 4 (trang 175 SGK Toán 5) Luyện tập: Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng?

Lời giải:

Thời gian ô tô chở hàng đi trước ô tô du lịch là:

8 giờ – 6 giờ = 2 giờ.

Trong 2 h ô tô chở hàng đã đi được là:

45 x 2 = 90 (km)

Thời gian ô tô du lịch đi để đuổi kịp ô tô chở hàng là:

90: (60 – 45) = 6 (giờ)

Ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng lúc:

8 + 6 = 14 (giờ)

Đáp số: 14 giờ.

Bài 5 (trang 175 SGK Toán 5) Luyện tập: Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho: 4/x = 1/5

Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 175

Từ khóa tìm kiếm

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …