Giải Toán lớp 4 Thương có chữ số 0

Giải Toán lớp 4 Thương có chữ số 0

Bài 1 (trang 85 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính

a) 8750: 35

23520: 56

11780: 42

b) 2996: 28

2420: 12

13870: 45

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Thương có chữ số 0

Bài 2 (trang 85 SGK Toán 4): Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97200l nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phúy máy đó bơm được bao nhiêu lít nước?

Lời giải:

1 giờ 12 phút = 72 phút

Trung bình mỗi phút máy đó bơm được:

97200: 72 = 1350(l)

Đáp số: 1350l nước

Bài 3 (trang 85 SGK Toán 4): Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m.

a) Tính chu vi mảnh đất đó;

b) Tính diện tích mảnh đất đó.

Lời giải:

a) Chu vi mảnh đất là:

307 x 2 = 614 (m)

b) Chiều rộng mảnh đất là:

(307 – 97): 2 = 105 (m)

Chiều dài mảnh đất:

105 + 97 = 202 (m)

Diện tích mảnh đất là:

202 x 105 = 21210 (m2)

Đáp số: a) Chu vi: 614m

b) Diện tích: 21210 (m2)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Chia cho số có hai chữ số

Check Also

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …