Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Bài 1 (trang 166 SGK Toán 4): Khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng:

2/5 là phân số chỉ phân số đã tô màu của hình nào?

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Lời giải:

Khoanh vào C (hình 3)

Bài 2 (trang 167 SGK Toán 4): Viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Bài 3 (trang 167 SGK Toán 4): Rút gọn phân số:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Bài 4 (trang 167 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Bài 5 (trang 167 SGK Toán 4): Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần.

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về phân số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Check Also

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …