Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Bài 1 (trang 171 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 giờ =.. phút

1 năm =.. tháng

1 phút = … giây

1 thế kỉ = … năm

1 giờ = … giây

1 năm không nhuận = … ngày

1 năm nhuận = … ngày

Lời giải:

1 giờ = 60 phút

1 năm = 12 tháng

1 phút = 60 giây

1 thế kỉ = … năm

1 giờ = 3600 giây

1 năm không nhuận = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày.

Bài 2 (trang 171 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5 giờ = … phút

3 giờ 15 phút =.. phút

420 giây = … phút

1/12 giờ = … phút

 

b) 4 phút = … giây

3 phút 25 giây = … giây

2 giờ = … giây

1/10 phút = … giây

c) 5 thế kỉ = … năm

1/20 thế kỉ = … năm

12 thế kỉ = … năm

2000 năm = … thế kỉ

Lời giải:

Chẳng hạn: 420 giây = … phút (?)

420: 60 = 7

Vậy 420 giây = 60 giây ×7=7 phút

1/12 giờ =.. phút (?)

1/12 giờ = 60 phút: 12 = 5 phút

Hoặc: 1/12 giờ = 60 phút ×1/12=5 phút.

3 giờ 15 phút =.. phút

3 giờ 15 phút = 3 giờ + 15 phút = 180 phút + 15 phút = 195 phút

2 giờ = … giờ

1 giờ = 60 giây ×60=3600 giây

2 giờ = 3600 giây ×2=7200 giây.

a) 5 giờ = 300 phút

3 giờ 15 phút = 195 phút

420 giây = 7 phút

1/12 giờ = 5 phút

b) 4 phút = 240 giây

3 phút 25 giây = 205 giây

2 giờ = 7200 giây

1/10 phút = 6 giây

c) 5 thế kỉ = 500 năm

1/20 thế kỉ = 5 năm

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 78

12 thế kỉ = 1200 năm

2000 năm = 20 thế kỉ

Bài 3 (trang 172 SGK Toán 4): Điền dấu

5 giờ 20 phút … 300 phút

1/3 giờ … 20 phút

495 giây … 8 phút 15 giây

1/5 phút … 1/3 phút.

Lời giải:

5 giờ 20 phút > 300 phút

1/3 giờ = 20 phút

495 giây = 8 phút 15 giây

1/5 phút < 1/3 phút.

Bài 4 (trang 172 SGK Toán 4): Bẳng dưới đây cho biết một số hoạt động của bạn HÀ trong mỗi buổi sáng hằng ngày:

Thời gian

Từ giờ 10 phút đến 6 giờ 30 phút.

Về sinh cá nhân và tập thể dục

Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ

Ăn sáng

Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

Học và chơi ở trường

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu?

Lời giải:

a) Hà đã ăn sáng trong 30 phút.

b) Buổi tối Hà đã ở trường trong 4 giờ.

Bài 5 (trang 172 SGK Toán 4): Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất?

a) 6000 giây;

b) 20 phút

c) 1/4 giờ ;

d) 2/10 giờ.

Lời giải:

a) 6000 giây = 10 phút

c) 1/4 giờ = 60 phút: 4 = 15 phút

d) 2/10 giờ = 1/5 giờ = 60 phút: 5 = 12 phút.

Vậy khoảng thời gian 20 (ở b) là dài nhất.

Check Also

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …