Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Bài 1 (trang 169 SGK Toán 4): Tính bằng hai cách:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Bài 2 (trang 169 SGK Toán 4): Tính:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Bài 3 (trang 169 SGK Toán 4): Một tấm vải dài 20m. Đã may quần áo hết 4/5 tấm vải đó. Số vải còn lại người ta đem may các túi, mỗi túi hết 2/3 m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu cái túi như vậy?

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Bài 4 (trang 169 SGK Toán 4): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 120

Check Also

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …