Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Bài 1 (trang 119 SGK Toán 4): So sánh hai phân số:

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Bài 2 (trang 119 SGK Toán 4): So sánh các phân số sau với 1:

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Bài 3 (trang 119 SGK Toán 4): Viết các phân số bé hơn 1, có mẫu số là 5 và tử số khác 0.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 So sánh hai phân số cùng mẫu số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Phép chia phân số

Check Also

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …