Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số

Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số

Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số

Bài 1 (trang 116 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số

Bài 2 (trang 116 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Check Also

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …