Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Bài 1 (trang 127 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Bài 2 (trang 127 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu):

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Bài 3 (trang 127 SGK Toán 4): Một xe ô tô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường. hỏi sau hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số (tiếp theo)

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 26 sgk

Check Also

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …