Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 4): So sánh hai phân số:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 4): So sánh hai phân số sau bằng cách khác nhau:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Bài 3 (trang 122 SGK Toán 4): So sánh hai phân số:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Bài 4 (trang 122 SGK Toán 4): Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 178

Check Also

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …