Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 139

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 139

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 139

Bài 1 (trang 139 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 139

a) Rút gọn các phân số trên.

b) Cho biết các phân số trên có những phân số nào bằng nhau.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 139

Bài 2 (trang 139 SGK Toán 4): Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều thành 4 tổ. Hỏi

a) 3 tổ chiếm mấy phấn học sinh của lớp?

b) 3 tổ có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 139

Bài 3 (trang 139 SGK Toán 4): Quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, khi đi được 2/3 quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa thì đến thị xã?

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 139

Bài 4 (trang 139 SGK Toán 4): Có một kho xăng. Lần đầu người ta lấy ra 32 850l xăng, lần sau lấy ra bằng 1/3 lần đầu thì trong kho có bao nhiêu lít xăng?

Lời giải:

Phân tích:

– Muốn biết số xăng trong kho lúc đầu ta làm thế nào? (lấy số xăng lần đầu cộng lần sau, rồi cộng với số xăng còn lại).

– Số xăng lấy lần đầu chưa biết? ( biết rồi).

– Số xăng lấy lần sau biết chưa? (chưa). Muốn tìm số xăng lấy lần sau ta làm thế nào? ( Đem số xăng lấy lần đầu chia cho 3).

– Số xăng còn lại biết chưa? ( biết rồi)

Ta có:

Lần đầu lấy ra:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Biểu thức có chứa một chữ

32 850:3 = 10 950 (l)

Lúc đầu trong kho có: 32 8500 + 10 950 + 56 200= 100000l xăng.

Từ khóa tìm kiếm

Check Also

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …