Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 124

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 124

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 124

Bài 1 (trang 124 SGK Toán 4): Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số, kết quả tính…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 124

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 124

Bài 2 (trang 125 SGK Toán 4): Đặt rồi tính:

a) 53867 + 49608;

b) 482 ×307;

c) 86752 – 91 846;

d) 18490: 215.

Lời giải:

a) 103 475

b) 147 974

d) 772 906

d) 86.

Bài 3 (trang 125 SGK Toán 4): Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài 12 cm, chiều rộng 5 cm. Nối đỉnh A với trung điểm N của cạnh DC. Nối đỉnh C với trung điểm M của cạnh AB. Cho biết hình tứ giác AMCN là hình bình hành có chiều cao MN bằng chiều rộng của hình chữ nhật.

a) Giải thích tại sao AN và Mc song song và bằng nhau.

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD gấp mấy lần diện tích hình bình hành AMCN?

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 124

 

Lời giải:

a) Hai đoạn thẳng AN và MC song song và bằng nhau vì chúng là hai cạnh đối diện của hình bình hành AMCN.

b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

12×5=60 (cm2)

Vì N là trung điểm của DC nên NC dài:

12∶6=6 cm

Diện tích hình bình hành AMCN là:

6×5=30(cm2)

So với diện tích hình bình hành AMCN thì diện tích hình chữ nhật ABCD gấp: 60:20=2 lần

Nói thêm: Có thể giải câu b gấp đôi đồ dài đáy hình bình hành.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Nhân với số có hai chữ số

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD gắp đôi bộ dài đáy hình bình hành.

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD bằng chiều cao hình bình hành.

Vậy diện tích hình chữ nhật gập đôi diện tích hình bình hành.

Cách 3:

Đường gấp khúc AMNC chia hình chữ nhật ABCD thành 4 tam giác ( vuông) bằng nhau. Hình bình hành AMNC gồm 2 tam giác ấy. Vậy diện tích hình chữ nhật ABCD gấp đôi diện tích hình bình hành AMCN.

Từ khóa tìm kiếm

Check Also

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …