Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

Bài 1 (trang 123 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

Bài 2 (trang 123 SGK Toán 4): Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy biết:

a) Phân số bế hơn 1;

b) Phân số lớn hơn 1.

Lời giải:

a) 3/5

b) 5/3

Bài 3 (trang 123 SGK Toán 4): Viết các phân số theo thứ tự bé đến lớn:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

Bài 4 (trang 123 SGK Toán 4): Tính:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Dấu hiệu chia hết cho 2

Check Also

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …