Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 4 Chia cho số có hai chữ số

Giải Toán lớp 4 Chia cho số có hai chữ số

Giải Toán lớp 4 Chia cho số có hai chữ số

Bài 1 (trang 81 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a. 288: 24

740: 45

b. 469: 67

397: 56

Lời giải:

Có thể hướng dẫn học sinh cách ước lượng (mỗi chữ số của) thương như sau:

Ví dụ 1: 74: 45 =?

Che chữ số 4 và chữ số 5, ta có: 7: 4 được 1

Vậy ta ước lượng thương là 1

Ví dụ 2: 290: 45 =?

Che chữ số 0 và 5 ta có: 29: 4 được 6

Vậy ta ước lượng thương là 6

Thử lại: 6 x 45 = 270

290 – 270 = 20 < 45

Vậy ta ước lượng đúng…

Ví dụ 3: 469: 67 =?

Che chữ số 9 và 7 ta có: 46: 6 được 7

Vậy ta ước lượng thương là 7

Bài 2 (trang 81 SGK Toán 4): Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế?

Lời giải:

Đáp số: 16 bộ

Bài 3 (trang 81 SGK Toán 4): Tìm x:

a. X x 714

b. 846: x = 18

Lời giải:

Đáp số: a. 12, b. 47

Nói thêm:

Ở câu b khi tính 846: 18, trong lượt chia thứ hai, có thể ước lượng thương 126: 18 =? như sau:

– Che chữ số 6 và 8 để còn 12: 1

– Vì 8 > 5 nên ta tăng 1 lên thành 2 để có 12: 2 = 6

– Thử lại: 6 x 18 = 108

126 – 108 = 18

– Vậy giá trị 6 hơi nhỏ, ta tăng lên 7…

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 90

Check Also

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp …