Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Bài 1 (trang 170 SGK Toán 3): Tính nhẩm

a) 30000 + 40000 – 50000 =

80000 – 40000 =

b) 25000 + 3000=

42000 – 2000=

c)20000 x 3=

60000: 2=

d) 12000 x 2=

36000: 6

Lời giải:

a) 50000 + 20000 =70000

(nhẩm: 5 chục nghìn + 2 chục nghìn= 7 chục nghìn )

80000 – 40000 = 40000

b) 25000 + 3000 = 28000

428000 -2000 = 40000

c)20000 x 3 = 60000

(nhẩm: 2 chục nghìn x 3 = 6 chục nghìn)

60000: 2 = 30000

d)12000 x 2 = 24000

36000: 6 =6000

Bài 2 (trang 170 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 39178 + 25706

58427 + 40753

b) 86271 – 43954

26883 – 7826

c) 412 x 5

6247 x 2

d) 25968: 6

36296: 8

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Bài 3 (trang 171 SGK Toán 3): Một kho hàng có 8000 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 3800 bóng đèn, lần sau chuyển đi 26000 bóng đèn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn? (giải bằng hai cách khác nhau)

Lời giải:

Cách 1: số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần đầu:

80000 – 38000 = 42000 (bóng đèn)

Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần hai:

42000 – 26000 = 16000 (bóng đèn)

Đáp số: 16000 bóng đèn

Cách 2: số bóng đèn đã chuyển đi tất cả là:

38000 + 26000 = 64000 (bóng đèn)

Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần hai:

80000 – 64000 = 16000 (bóng đèn)

Đáp số: 16000 bóng đèn

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài: Xem đồng hồ

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 1 (trang …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *