Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171

Bài 1 (trang 171 SGK Toán 3): Tính nhẩm

a) 30000 + 40000 – 50000 =

80000 – (20000 + 30000 ) =

80000 – 20000 – 30000 =

b) 3000 x 2: 3 =

4800: 8 x 4 =

4000: 5: 2 =

Lời giải:

a) 30000 + 40000 – 50000 = 20000

(nhẩm: 3 chục + 4 chục – 5 chục = 2 chục nghìn )

80000 – (20000 + 30000 ) =30000

80000 – 20000 – 30000 = 30000

b) 3000 x 2: 3 = 2000

4800: 8 x 4 = 2400

4000: 5: 2 = 400

Bài 2 (trang 171 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

a) 4083 + 3269

8763 – 2469

b) 37246 + 1765

6000 – 879

c) 3068 x 4

6047 x 5

d) 40068: 7

6004: 5

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171 Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171

Bài 3 (trang 171 SGK Toán 3): Tìm x

a) 1999 + X = 2005

b) X x 2 = 3998

Lời giải:

a) 1999 +X = 2005

X = 2005 – 1999

X = 6

b) X x 2 = 3998

X = 3998: 2

X = 1999

Bài 4 (trang 171 SGK Toán 3): Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 28500 đồng. hỏi mua 8 quyển sách như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Giá tiền mỗi quyển sách là:

28500: 5 = 5700 (đồng)

Số tiền mua 8 quyển sách là:

5700 x 8 = 45600 (đồng)

Đáp số: 45600 đồng

Bài 5 (trang 171 SGK Toán 3): Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình vẽ.

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171

Xếp thành hình dưới đây

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171

Lời giải:

Có thể xếp hình như sau

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 64

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học (tiếp theo) Bài 1 (trang …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *