Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 3 / Giải Toán lớp 3 bài Phép chia hết và phép chia có dư

Giải Toán lớp 3 bài Phép chia hết và phép chia có dư

Giải Toán lớp 3 bài Phép chia hết và phép chia có dư

Bài 1 (trang 29 SGK Toán 3): Tính rồi viết theo mẫu:

Giải Toán lớp 3 bài Phép chia hết và phép chia có dư

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Phép chia hết và phép chia có dư

Bài 2 (trang 30 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài Phép chia hết và phép chia có dư

Lời giải:

a) Ghi Đ vào ô trống vì 32: 4 = 8

b) Ghi S vào ô trống vì 30: 6 = 5 (không có dư) hoặc phép chia đã có số dư (6) bằng số chia (6).

c) Ghi đúng vào ô trống vì 48: 6 = 8

d) Ghi S vào ô trống vì 20: 3 = 6 (dư 2) hoặc phép chia đã cho lại có số dư (5) lớn hơn số chia (3)

Bài 3 (trang 30 SGK Toán 3): Đã khoanh vào 1/3 số ô tô trong hình nào?

Lời giải:

Đã khoanh vào 1/2 số ô tô của hình a)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Giới thiệu bảng chia

Check Also

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về hình học Bài 1 (trang 174 SGK …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *