Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 4 / Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Bài 1: Nối các điểm để được:

a) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng:

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

b) Một hình tam giác:

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

c) Một hình tứ giác.

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Bài 2: Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

AB = 2cm, BC = 5cm, AC = 4cm.

Bài 3: 

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Hình tứ giác DEGH có độ dài các cạnh DE = 3cm, EG = 5cm, GH = 6cm, DH = 4cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

Bài 4:

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE.

b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Bài giải:

Bài 1:

Có thể nối nhiều cách, chẳng hạn như sau:

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

b) Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

c)Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 131 SGK Toán lớp 2

Bài 2:

Chu vi hình tam giác ABC là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Bài 3:

Chu vi hình tứ giác DEGH là:

5 + 4 + 6 + 8 = 23 (cm)

Đáp số: 23cm.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Dấu hiệu chia hết cho 3

Check Also

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về biểu đồ

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về biểu đồ Bài 1 (trang 164 SGK Toán …