Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 11 / Giải Toán lớp 11 Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Giải Toán lớp 11 Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Giải Toán lớp 11 Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Bài 1 (trang 174 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Bài 2 (trang 174 SGK Đại số 11): Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

Giải Toán lớp 11 Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Xem thêm:  Giải Toán lớp 11 Bài 2 : Hai đường thẳng vuông góc

Check Also

Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác Bài 1 …