Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 11 / Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 1 (trang 162 SGK Đại số 11): Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a. y = 7 + x – x2 tại xo = 1

b. y = x3 – 2x + 1 tại xo = 2.

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 2 (trang 163 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 3 (trang 163 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 4 (trang 163 SGK Đại số 11): Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 5 (trang 163 SGK Đại số 11): Cho y=x3-3x2+2. Tìm x để:

a. y' > 0

b. y' < 3

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Xem thêm:  Giải Toán lớp 11 Bài 5 : Khoảng cách

Check Also

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Vi phân

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Vi phân Bài 1 (trang 171 sgk Đại số …