Home / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Toán / Giải bài tập Toán học lớp 10 / Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Bài 1 (trang 7 SGK Hình học 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Lời giải:

a) Đúng

b) Sai

Bài 2 (trang 7 SGK Hình học 10):

Trong hình vẽ dưới đây, hãy chỉ ra các vector cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vector bằng nhau.

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Bài 3 (trang 7 SGK Hình học 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Bài 4 (trang 7 SGK Hình học 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Lời giải:

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Xem thêm:  Giải Toán lớp 10 Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Check Also

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải …