Home / Đố vui Toán học

Đố vui Toán học

9 câu đố mẹo Toán học

9 câu đố mẹo Toán học

Câu 1. Có một sợi dây nếu đốt cháy hết thì mất 10 phút. Sợi dây này không đồng chất, có đoạn cháy nhanh, đoạn cháy chậm. Bạn có trên tay một cái bật lửa, hỏi làm thế nào để đốt được sau 5 phút? Nhận xét. Nếu dùng tay …

Read More »