Home / Đề thi - Đáp án môn Toán / Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 có đáp án

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 có đáp án

Tài liệu học tập giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 có đáp án; tài liệu gồm có 85 trang bao gồm 12 đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán; các đề được biên soạn theo hình thức và cấu trúc tương tự và bám sát với đề thi THPTQG môn Toán chính thức những năm gần đây.

Trích dẫn tài liệu bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 có đáp án:
+ Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A1, A2, B1, B2 như hình vẽ bên. Biết chi phí để sơn phần tô đậm là 200.000 đồng/m2 và phần còn lại là 100.000 đồng/m2. Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết A1A2 = 8m, B1B2 = 6m và tứ giác MNP Q là hình chữ nhật có MQ = 3m?
+ Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng 1 m và 1,2 m. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với kết quả nào dưới đây?

+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x2 + y2 + (z + √2)2 = 3. Có tất cả bao nhiêu điểm A(a; b; c) (a, b, c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?
+ Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 27 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng?
+ Cho đường thẳng y = 3x và parabol y = 2x^2 + a (a là tham số thực dương). Gọi S1 và S2 lần lượt là diện tích của hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên. Khi S1 = S2 thì a thuộc khoảng nào dưới đây?

Xem thêm:  79 Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2019- 2020 có đáp án

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 có đáp án Loading...
Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 có đáp án Taking too long?

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 có đáp án Reload document
| Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 có đáp án Open in new tab

Tải tài liệu ngay [3.31 MB]

Check Also

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2020 lần 1 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2020 lần 1 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Thi thử THPT Quốc gia là kỳ thi không thể thiếu đối với học sinh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *