Home / Tài liệu học tập môn Toán / Tài liệu Toán học lớp 3 / 324 bài toán chọn lọc lớp 3, 4 phát triển tư duy

324 bài toán chọn lọc lớp 3, 4 phát triển tư duy

Cuốn sách “324 bài toán chọn lọc lớp 3,4” bao gồm các bài toán chọn lọc để phát triển khả năng suy luận và trí thông minh của các em, cuốn sách này đươc tổng hợp và biên soạn theo đề mục và mức độ từ dễ đến khó, giúp cho các em học sinh ngay từ những buổi ban đầu làm quen với toán học đã đươc học tập một cách chủ động, có phương pháp và tự tin khi làm toán.

324 bài toán chọn lọc lớp 3, 4 phát triển tư duy

Xem thêm:  20 đề thi học kỳ 1 Toán lớp 4 có đáp án và giải chi tiết

Check Also

250 bài Toán chọn lọc lớp 4 thuộc 15 chuyên đề

250 bài Toán chọn lọc lớp 4 thuộc 15 chuyên đề

Cuốn sách “250 bài toán chọn lọc lớp 4” (Thuộc 15 chuyên đề) được sưu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *